• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : سامانه اثربخشی
کد خبر : ۹۷۷۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ 
ساعت : ۱۱:۵۶:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


با عنایت به اینکه تغییر ساختار و فرایندهای سامانه اثربخشی در دستور کار قرار گرفته است، به استحضار می
رساند امکان دسترسی به این سامانه موقتا مقدور نمیباشد. لذا بررسی و ممیزی درخواستهای ارسالی نیز متوقف شده است.بدیهی است پس از انجام اصلاحات مورد نظر در سامانه، دستورالعمل جدید ارسال و مستندات مورد نیاز درخواستهای اثربخشی اطلاعرسانی خواهد شد. 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 104

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0