• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  تماس با ما

   

    آدرس پستی: تهران- بزرگراه شهید چمران - خ یمن- باغ کشاورزی- سازمان تحقيقات، آموزش و    ترویج کشاورزی،  مرکز فناوري اطلاعات و اطلاع رساني کشاورزی، کد پستی : 1985713133

    تلفن مرکز :22413926 و 22401086 - 21+

    تلفن سازمان: 16-22414413 (داخلی 412)

    فاکس : 22400067-21+

    صندوق پستی:1113- 19395

    پست الکترونیکی: acist@areo.ir 

  آدرس پست الکترونیکی  (ece) :  تماس با مديرسايت
  مدير سايت :مهدا متولي حقيقي
  تلفن مستقيم :22413925
  پست الكترونيكي: m.motevalli@areeo.ac.ir 

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0