• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
گزیده اخبار

تماس با ما

 

  آدرس پستی: تهران- بزرگراه شهید چمران - خ یمن- باغ کشاورزی- سازمان تحقيقات، آموزش و    ترویج کشاورزی،  مرکز فناوري اطلاعات و اطلاع رساني کشاورزی، کد پستی : 1985713133

  تلفن مرکز :22413926 و 22401086 - 21+

  تلفن سازمان: 16-22414413 (داخلی 412)

  فاکس : 22400067-21+

  صندوق پستی:1113- 19395

  پست الکترونیکی: acist@areo.ir 

آدرس پست الکترونیکی  (ece) :تماس با مديرسايت
مدير سايت :مهدا متولي حقيقي
تلفن مستقيم :22413925
پست الكترونيكي: m.motevalli@areeo.ac.ir 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0