پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

ریاست مرکز
 


نام و نام خانوادگي: حسين فرازمند
تحصيلات : دکتری تخصصی گیاه پزشکی

آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک- خيابان یمن (تابناک)- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – مرکز فناوري اطلاعات واطلاع رساني كشاورزي

تلفن: 22413926 ، 22401086
داخلی: 412 

 
نمابر: 22400067
پست الکترونیکی:  h.farazmand@areeo.ac.ir

پيشينه نامه علمي (CV)

 

 

 

آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک- خيابان یمن (تابناک)- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی
 

 

تلفن: 22413926 ، 22401086


5.3.12.0
V5.3.12.0