ریاست مرکز

نام و نام خانوادگي: حسين فرازمند
تحصيلات : دکتری تخصصی گیاه پزشکی
آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک- خيابان یمن (تابناک)- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – مرکز فناوري اطلاعات واطلاع رساني كشاورزي

تلفن: 22413926 ، 22401086
داخلی: 412 

نمابر: 22400067
پست الکترونیکی:  h.farazmand@areeo.ac.ir
پيشينه نامه علمي (CV)

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0