پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار و تازه ها
دسته بندي اخبار 
برگزاری اولین دوره آموزشی آنلاین «آشنایی با اهداف مجلات ترویجی سازمان و نحوه تدوین مقالات ترویجی» 
توسط مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی
کد خبر : ۱۲۴۳۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ 
۱۱:۲۴:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۶۶
کد خبر : ۱۲۵۰۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 
۱۳:۲۳:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۲۴
کد خبر : ۱۲۳۷۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 
۱۱:۱۲:۹  | 
تعداد بازدید : ۱۱۷
کد خبر : ۱۲۴۷۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 
۷:۱۳:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۵۴
کد خبر : ۱۲۳۱۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 
۱۰:۵۷:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱۱۹5.3.12.0
V5.3.12.0