پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

News
news categories 
news code : 125036  |  event date : 5/27/2020 13:23:54  |  item visited : 5
news code : 124791  |  event date : 5/19/2020 7:13:26  |  item visited : 35
news code : 123171  |  event date : 3/16/2020 10:57:50  |  item visited : 110
برگزاری اولین دوره آموزشی آنلاین «آشنایی با اهداف مجلات ترویجی سازمان و نحوه تدوین مقالات ترویجی» 
توسط مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی
news code : 124311  |  event date : 5/5/2020 11:24:44  |  item visited : 51
news code : 122982  |  event date : 3/2/2020 11:2:47  |  item visited : 1425.3.12.0
V5.3.12.0